Kacana hiểu rằng bạn là người xinh đẹp nhất!

Chính sách bảo mật thông tin

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
- Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website http://www.kacana.vn thuộc quyền sở hữu của Túi Xách KACANA.
- Chính Sách này mô tả cách KACANA tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên http://www.kacana.vn. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên website.
2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
2.1. Về việc thu thập thông tin:
- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại http://www.kacana.vn , Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch để được áp dụng những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.
- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. KACANA không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng:
- Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và KACANA đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của KACANA.
- KACANA có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. KACANA cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mua hàng.
- Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của KACANA. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của KACANA.
2.3. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
- KACANA không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để KACANA cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
- Ngoài các trường hợp nêu trên, KACANA sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, KACANA cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
2.4 Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Các thông tin cá nhân Khách hàng cần chỉnh sửa cần vui lòng liên hệ về bộ phận chăm sóc khách hàng tại email: info@kacana.com theo cấu trúc:
Tiêu đề: Tên Khách hàng - Số điện thoại liên lạc
Nội dung: Thông tin Khách hàng cần thay đổi
au đó Bộ phận Chăm sóc khách hàng KACANA sẽ tiến hành gọi điện liên lạc và khi thay đổi sẽ gửi mail xác nhận thông tin thay đổi.
2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của KACANA 0399.761.768 hoặc gửi email đến địa chỉ: info@kacana.com.
3. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN
KACANA cam kết tất cả các thông tin và dữ liệu Khách hàng điều được bảo mạt và chỉ dùng cho việc giao dịch đơn hàng hoặc chăm sóc khách hàng. Không phát tán hay để lộ thông tin cá nhân khách hàng.
4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Túi xách KACANA
Địa chỉ: 12/7/12 đường số 44, phường 14, Gò vấp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0399.761.768
Chat với Kacana