Saddle bag - túi yên ngựa thời trang

Người ta gọi túi này là túi yên ngựa bởi vì chiếc túi có phần đỉnh cong giống với yên ngựa. Túi saddle bag thưở ban đầu là những chiếc túi được gắn vào các yên ngựa.mà các kỵ sỹ dùng để đựng vật dụng cá nhân.
Saddle bag - túi yên ngựa thời trang
Saddle bag hay còn gọi là túi yên ngựa để chỉ những chiếc túi xách có phần đỉnh cong giống như chiếc yên ngựa. Thuật ngữ này cũng để chỉ những chiếc túi mà các kỵ sĩ gắn vào yên ngựa để đựng vật dụng cá nhân.
Saddle bag - túi yên ngựa thời trang
Đến nay, thời trang túi xách đã sáng tạo rất nhiều mẫu saddle bag độc đáo, hiện đại và hợp thời với phái đẹp hơn nữa.
Saddle bag - túi yên ngựa thời trang
Saddle bag - túi yên ngựa dễ dàng thể hiện được cá tính và kết hợp được nhiều trang phục
Chat với Kacana